Click to listen highlighted text!

Đi bộ tiếng Anh là gì: walking, trekking, hiking?

Trong tiếng Anh, đi bộ đơn giản nhất là “walk”. Nhưng ngoài ra, còn có từ “hike” và “trek”, vậy, sự khác biệt giữa 3 từ “đi bộ”: walk, hike và trek là gì?

Đi bộ tiếng Anh là walk

“Walk” hay “go on a walk” là từ chung nhất để chỉ việc đi bộ, tức hành vi di chuyển luôn có một chân chạm mặt đất.

Lưu ý, nếu bạn “đi bộ” mà có 2 chân rời khỏi mặt đất, người ta gọi đó là “chạy” – “running” hoặc “jogging”. Tuy nhiên, tiếng Anh có nhiều hơn một cách diễn đạt hành vi “đi bộ”.

Hướng dẫn cách phát âm từ “walk”

Đi bộ tiếng Anh là hike

“Hike”, “go on a hike” hoặc “go hiking” là hoạt động ngoài trời (outdoors activities), thường với mục tiêu ngắm cảnh, ở các địa điểm có cảnh sắc thiên nhiên đẹp (beautiful natural environment) và theo một lộ trình có sẵn (on pre-charted path). Nói ngắn gọn thì “go hiking” là việc đi bộ theo một lộ trình có sẵn để ngắm cảnh, thường trong phạm vi một hoặc hai ngày.

Đi bộ tiếng Anh là trek

“Trek” hay “go trekking” là việc đi bộ dài ngày, thường là tại những nơi hoang dã, không có phương tiện giao thông. Nói tới “trekking” người ta thường nghĩ tới việc leo núi (mountain climbing) hoặc đi bộ tại các khu vực đồi núi (hilly areas), thường không theo một lộ trình có trước.

Thời gian “trekking” thường kéo dài hơn nhiều so với “hiking”.

Một từ tương đối gần nghĩa với “walking” là “jogging” – vừa đi vừa chạy. Nhưng nếu được xếp loại, “jogging” có nghĩa gần hơn với “running”, do hai hoạt động này đều “nhấc hai chân khỏi mặt đất”.

Tóm lại

Như vậy, “walking” được sử dụng với nghĩa chung nhất, là hoạt động đi bộ. “Hiking” và “trekking” là hai hoạt động đi bộ tương đối riêng biệt, với cách thức, thời gian, mục đích và địa điểm khác nhau.

Tác giả: Quang Nguyễn

(bài được đăng trên vnexpress.com: Phân biệt “walking”, “trekking” và “hiking”)

Test nhanh

We are going …. on the Himalaya for a week

  1. for a walk
  2. hiking
  3. trekking

This weekend, we will go … on the mountain in the national park close to our home

  1. for a walk
  2. hiking
  3. trekking

The weather outside is so cool, do you want to go:

  1. for a walk
  2. hiking
  3. trekking

Đáp án xem ở đây

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!