Click to listen highlighted text!

Phát âm tiếng Anh-Mỹ khác với Anh-Anh thế nào?

Phát âm tiếng Anh – Mỹ và Anh – Anh đều là tiếng Anh chuẩn.

Tuy nhiên, giữa 2 ngôn ngữ có nhiều điểm khác biệt, cả về trừ vựng – ví dụ, rubber ở Anh là cao su, qua Mỹ thành bao cao su (condom), lẫn về cách phát âm.

Trong phạm vi bài viết này, mình xin đưa ra một số khác biệt căn bản trong phát âm tiếng Anh Anh và Anh Mỹ:

Thứ nhất, âm /r/

Âm /r/ cuối từ được phát âm rất rõ trong tiếng Anh – Mỹ; và bị nuốt hoàn toàn trong tiếng Anh – Anh. Ví dụ, với từ “car” trong tiếng Anh Mỹ, âm /r/ được phát rất rõ, trong khi ở tiếng Anh Anh, âm này gần như biến mất. Do đó, có thể coi âm /r/ ở cuối từ là đặc trưng Anh – Mỹ.

Thứ 2, âm /l/

Trong tiếng Anh Mỹ, âm /l/ ở cuối được phát âm rất rõ, nhưng nó gần như biến mất trong tiếng Anh – Anh. Ví dụ, từ POOL trong tiếng Anh-Mỹ có âm /l/ được phát rất rõ, trong khi ở tiếng Anh- Anh, âm /l/ gần như biến mất.
Một điểm thú vị là nếu bạn nghe người Anh nói hai từ POOL – PULL sẽ thấy… 2 từ là 1. Còn người Mỹ nói 2 từ này rất khác nhau. (Xem video âm /u/ trong tiếng Mỹ)

student trong tiếng Anh Anh là /stju--/ còn trong tiếng Anh Mỹ là /stu---/

student trong tiếng Anh Anh là /stju–/ còn trong tiếng Anh Mỹ là /stu—/

Thứ 3, âm /u/ trong tiếng Mỹ – ở một số trường hợp – là âm /ju/ trong tiếng Anh. Ví dụ, student trong tiếng Mỹ là /ˈstuːd(ə)nt/, còn trong tiếng Anh là /ˈstjuːd(ə)nt/.

Thứ 4, âm /t/ trong tiếng Mỹ có xu hướng được phát âm nhẹ hơn so với trong tiếng Anh. Ví dụ, âm /t/ đứng giữa 2 nguyên âm. Ví dụ, từ water được phát âm giống như /’wɒdər/ trong tiếng Mỹ; và được phát âm rõ là /’wɒt ər/ trong tiếng Anh.

Âm /t/ ở cuối từ trong tiếng Mỹ có xu hướng được phát âm rất nhẹ. Nếu âm /t/ đứng sau âm /n/ như trong từ “don’t”, người Mỹ có thể nuốt luôn âm /t/, trong khi người Anh không bao giờ làm thế.

Thứ 5, trong một số từ, tiếng Mỹ có xu hướng phát âm giống với cách viết hơn, ví dụ: từ employ trong tiếng Anh là /ɪmˈplɔɪ/, còn người Mỹ có thể đọc là /emˈplɔɪ/; hay từ often, một số người Mỹ đọc cả âm /t/, thành /of-tən/. Đây có lẽ là một đặc điểm “hợp chủng quốc” của Mỹ.

Thứ 6, một số âm trong tiếng Anh Mỹ hoàn toàn khác với Anh – Anh, ví dụ âm /ɑ/ trong từ hot khác nhau hoàn toàn giữa Anh- Anh và Anh – Mỹ. Trong khi âm Anh – Mỹ, âm /ɑ/ có xu hướng hạ hàm nhiều, thì ở Anh – Anh, âm /ɑ/được phát tròn miệng.

Thứ 7, trọng âm trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ có thể khác nhau. Dẫn tới cách phát âm 1 từ có thể là hoàn toàn khác nhau giữa tiếng Anh Anh và Anh Mỹ. Ví dụ, từ adult có trọng âm ở âm tiết thứ 2 trong tiếng Anh-Mỹ, đọc là /əˈdʌlt/; và trọng âm ở âm tiết thứ nhất trong tiếng Anh-Anh, đọc là /ˈæd ʌlt/

Cuối cùng, người Mỹ có tính thực dụng cao hơn trong ngôn ngữ nói, họ chú trọng nhiều hơn tới “flow of the speech”– độ “nuột” của ngôn ngữ, nên có nhiều sound reduction hơn để đảm bảo độ nuột. Người Anh, ngược lại, có tính bảo thủ cao hơn, nên nghe họ nói thường có quy tắc nhiều hơn, nghe sang hơn và có vẻ đẹp hơn.

Tác giả: Quang Nguyễn

 

Cải thiện phát âm tiếng Anh của bạn, tại sao không?

Nếu bạn muốn phát âm tiếng Anh chuẩn, hãy học cùng những chuyên gia hàng đầu. Thầy Quang và cô Moon sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ trong 5 năm, có bằng thạc sĩ Mỹ, thuyết trình hội thảo tại Mỹ về cách dạy phát âm tiếng Anh, và dạy tiếng Anh trên Vnexpress.net. Học phát âm tiếng Anh cùng thầy cô tại đây

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!