Click to listen highlighted text!
Cách luyện nghe tiếng Anh

Phương pháp luyện nghe 3 bước (bắt từ khóa)

Phương pháp luyện nghe phù hợp với những bạn đã nắm vững âm (IPA) trong tiếng Anh.

Phương pháp nghe 3 bước

Phương pháp áp dụng với từ có 1 âm tiết.

Bước 1: tự hỏi mình NGUYÊN ÂM của từ là gì? (bed, bad, bud…) – xác định đúng nguyên âm là nghe được 60% của từ.

Bước 2: tự hỏi ÂM ĐẦU của từ là gì? (chew, to, flu, clue, glue….) – xác định đúng âm đầu là nghe được 20% của từ

Bước 3: tự hỏi ÂM CUỐI của từ là gì (kiss, kits, kids, Kish…) – xác định đúng âm cuối là nghe được 20% của từ

Phương pháp luyện nghe 4 bước

Phương pháp áp dụng với từ có nhiều hơn 1 âm tiết.

Bước 1: Xác định trọng âm của từ (và số âm tiết). 90% trọng âm sẽ rơi vào âm tiết số 1 hoặc số 2.

Bước 2: NGUYÊN ÂM của trọng âm từ là gì?

Bước 3: (Các) âm tiết đứng trước trọng âm là gì?

Bước 4: (Các) âm tiết đứng sau trọng âm là gì?

Một trong những điểm khó của luyện nghe là các từ cứ dính vào nhau (connected speech), nên rất khó.

Để nghe tốt, bạn nhớ 1 nguyên tắc: luôn “giả sử” trọng âm của từ rơi vào âm tiết số 1 hoặc số 2 của từ được nghe.

Nói cách khác, khi nghe thấy trọng âm, luôn giả sử rằng nó là sự bắt đầu của 1 từ mới.

Tác giả: Quang Nguyen

 

Facebook Comments

Click to listen highlighted text!