Âm /ɪ/ có trong từ nào dưới đây (chọn nhiều hơn 1 đáp án)

Click to listen highlighted text!