Âm cuối /t/ trong từ “can’t” người Mỹ thường làm gì?

Click to listen highlighted text!