/bæd/ là phiên âm của từ nào?

Click to listen highlighted text!