Điền vào chỗ trống: In India……………… (Đáp án là các chữ cái: a hoặc b hoặc c ….)

Click to listen highlighted text!