Dựa trên IPA đã sử dụng dạng rút gọn (giảm âm), hãy viết lại câu sau: ‘wɛərz-ɪz mʌðər? (Đáp án viết hoa chữ cái đầu, có dấu hỏi chấm cuối câu viết liền vào từ đứng trước)

Click to listen highlighted text!