Dựa vào phiên âm của câu /ɪtəl bi gʊd/, viết ra cả câu là:

Click to listen highlighted text!