Dựa vào phiên âm, viết từ sau /ˈeɪ ʒə/

Click to listen highlighted text!