Đuôi -ate trong từ “certificate” được phát âm là:

Click to listen highlighted text!