HAI từ nào có thể được nhấn mạnh (highlighted) trong câu sau: You were born for the job, I was just born into it.

Click to listen highlighted text!