Không dùng từ điển, nếu phiên âm của từ là /ˈfɑ ðər /, vậy từ này là:

Click to listen highlighted text!