Không tra từ điển, từ nào có chứa âm u lỏng miệng/ʊ/ trong các từ sau:

Click to listen highlighted text!