Nếu gặp bài nghe quá khó, bạn nên làm gì

Click to listen highlighted text!