Nếu nghe chưa tốt, bạn nên bổ sung… (chỉ chọn 1 đáp án quan trọng nhất)

Click to listen highlighted text!