Nếu “work-out” được dùng như một DANH TỪ, từ nào được nhấn nhiều hơn?

Click to listen highlighted text!