Nhiều người cho rằng, đọc sách sẽ giúp tăng khả năng nghe, quan điểm này là:

Click to listen highlighted text!