Nối âm ở “Who’s it” sẽ nghe giống như:

Click to listen highlighted text!