Slide 2 Health …. (đáp án viết thường, không viết hoa) and Security

Click to listen highlighted text!