Tài liệu luyện nghe phù hợp cần thỏa mãn các tiêu chí nào”? (Có thể có nhiều hơn 1 đáp án)

Click to listen highlighted text!