Thông thường, “are you OK” có ngữ điệu… ở cuối

Click to listen highlighted text!