Thông thường, “what’s your name?” có ngữ điệu… ở cuối

Click to listen highlighted text!