Total no. of slides: (2)…. (đáp án là 1 con số, ví dụ: 4)

Click to listen highlighted text!