Trình độ nghe căn bản (dưới 6.0 IELTS) thì nên luyện:

Click to listen highlighted text!