Trong 4 từ sau, từ nào có đuôi -ed phát âm khác với các từ còn lại?

Click to listen highlighted text!