Trong 4 từ sau, từ nào có trọng âm khác với các từ còn lại

Click to listen highlighted text!