Trọng âm chính của từ “advantageous” ở âm tiết số mấy?

Click to listen highlighted text!