Trong câu: “He COOKED dinner”, đuôi -ed có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!