Trong câu: “he LAUGHED out loud”, đuôi –ed có cách phát âm là: