Trong câu “I can swim”, từ “can” thường được phát âm là:

Click to listen highlighted text!