Trong câu “I HELPED my mom make cookies yesterday” đuôi -ed có phát âm là

Click to listen highlighted text!