Trong câu “I will graduate this year” đuôi “-ate” trong từ “graduate” có nhấn trọng âm không?

Click to listen highlighted text!