Trong câu nào dưới đây, từ “can” chắc chắn được phát âm là /kæn/:

Click to listen highlighted text!