Trong câu: “The man with a CROOKED nose gave her a home”, đuôi –ed có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!