Trong câu: “the tea is BLENDED using leaves from estates in Thái Nguyên and Mộc Châu”, đuôi –ed có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!