Trong câu: “they CHANGED the plan”, đuôi –ed có cách phát âm là: