Trong câu: “they PLAYED guitar very well”, đuôi –ed có cách phát âm là:

Click to listen highlighted text!