Trong hai từ sau, nguyên âm từ nào được đọc dài hơn?

Click to listen highlighted text!