Từ /əˈfreɪd/ được viết là?

Click to listen highlighted text!