Từ / əˈfreɪd/ được viết là? (Câu trả lời viết hoa chữ cái đầu, ví dụ: Sit)

Click to listen highlighted text!