Từ “angel” (thiên thần) có cách phát âm chính xác là:

Click to listen highlighted text!