Từ ‘available’ có cách phát âm chính xác là:

Click to listen highlighted text!