Từ “breaths” có cách phát âm đuôi “s/es” là gì?

Click to listen highlighted text!