Từ “cheques” có đuôi “s/es” phát âm là?

Click to listen highlighted text!