Từ “closes” có âm cuối là:

Click to listen highlighted text!