Từ “clothes” có âm cuối phát âm là?

Click to listen highlighted text!