Từ “cooked” trong câu: “I cooked the rice” có âm cuối là

Click to listen highlighted text!