Từ “DETERMINED” (quyết tâm) có trọng âm rơi vào âm tiết số:

Click to listen highlighted text!