Từ “hats”, đuôi “s/es” có cách phát âm là?

Click to listen highlighted text!